Kandydaci
We improve ourselves by victories over ourselves.
There must be contest, and we must win.
Edward Gibbon
 Czym jest Linguist?

Linguist to konkurs języka angielskiego organizowany przez Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Kopalińskiego. Jego celem jest rozbudzanie wśród młodych ludzi zainteresowania językiem angielskim oraz kulturą i literaturą krajów, w których język ten jest obowiązującym. Dzięki Linguistowi uczniowie podnoszą swoje umiejętności językowe, wzbogacają słownictwo z różnych dziedzin, a także mają okazję spotkać się z rówieśnikami, porównując umiejętności i nawiązując nowe znajomości.

Dla kogo Linguist?

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów trzecich klas gimnazjum/klas VIII szkoły podstawowej; dla tych z nich, którzy lubią język angielski, chętnie się go uczą, a jednocześnie chcą się sprawdzić w zakresie gramatyki, reagowania językowego, wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych oraz słownictwa z przedmiotów ścisłych i humanistycznych. Zapraszamy ludzi otwartych, odważnych i chętnych na to, by Linguist stał się dla nich początkiem wyjątkowej przygody.

Co można wygrać?

Główną nagrodą w konkursie jest trzyletnie stypendium umożliwiające bezpłatną naukę w Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Kopalińskiego. Uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy, a prowadzący ich nauczyciele zaświadczenia o przygotowaniu uczniów do konkursu. Konkurs pozwala na zdobycie wiedzy o własnych umiejętnościach oraz o poziomie używanego języka, często staje się pretekstem do dalszych, jeszcze bardziej poszerzonych „językowych penetracji”.

Kiedy odbywa się konkurs?

Linguist organizowany jest corocznie na przełomie maja i czerwca. Informacje o dacie i godzinie oraz szczegółowym regulaminie przekazywane są do gimnazjów regionu bielskiego i okolic. Informaje o konkursie można znalezźć również w Aktualnościach szkoły na stronie internetowej: www.kopalinski.edu.pl.

Archiwum testów:
Linguist 2018
Linguist 2017
Linguist 2016
Linguist 2015

 
Zapraszamy do udziału!
Good luck!