O szkole
DYREKTOR
Magdalena Klimczak

JĘZYK POLSKI
Marzena Micorek

JĘZYK ANGIELSKI
Marta Konarska-Kijowska
Sonia Głąbicka

JĘZYK HISZPAŃSKI
Ewa Jaśkiewicz

JĘZYK FRANCUSKI
Katarzyna Łukaszewska

JĘZYK WŁOSKI
Agnieszka Kawa

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Ewa Kłusek

BIOLOGIA
Dominika Bielec

FIZYKA
Joanna Baron

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
Katarzyna Dyga-Szymonowicz

MUZYKA
Katarzyna Dyga-Szymonowicz

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Józef Koźmiński
Rafał Nalborczyk
Jarosław Walaszek
Łukasz Rakszawski
Jacek Ratuszyński

DORADZTWO ZAWODOWE
Marcin Ołenicz

PIELĘGNIARKA
Urszula Polak
SEKRETARZ SZKOŁY
Dariusz Baścik
Barbara Gancarczyk

MATEMATYKA
Przemysław Szlagor

NATIVE SPEAKER
Khanna Shitij

JĘZYK NIEMIECKI
Magdalena Legun

HISTORIA
Ewa Kłusek

GEOGRAFIA
Monika Kaczmarczyk

CHEMIA
Magdalena Lasek

INFORMATYKA
Sonia Głąbicka

PLASTYKA
Katarzyna Dyga-Szymonowicz

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Marek Mandrak

RELIGIA
Mateusz Pietrzak

PEDAGOG
Marcin Ołenicz