O szkole
DYREKTOR
Magdalena Klimczak

JĘZYK POLSKI
Marzena Micorek

JĘZYK ANGIELSKI
Irmina Doległo
Sonia Głąbicka
Ilona Jagosz-Gaj

JĘZYK HISZPAŃSKI
Ewa Jaśkiewicz
Magdalena Lesiak-Linnert
Maria Polaczek

JĘZYK FRANCUSKI
Katarzyna Łukaszewska

JĘZYK WŁOSKI
Agnieszka Kawa

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Ewa Kłusek

BIOLOGIA
Dominika Bielec

FIZYKA
Joanna Baron

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
Katarzyna Dyga-Szymonowicz

MUZYKA
Katarzyna Dyga-Szymonowicz

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Józef Koźmiński
Jacek Ratuszyński

DORADZTWO ZAWODOWE
Jolanta Zaręba

PIELĘGNIARKA
Lucyna Czernek
SEKRETARZ SZKOŁY
Dariusz Baścik
Barbara Gancarczyk

MATEMATYKA
Przemysław Szlagor

NATIVE SPEAKER
Mark Offord
Khanna Shitij

JĘZYK NIEMIECKI
Magdalena Legun

JĘZYK ROSYJSKI
Ewa Andrysik

HISTORIA
Ewa Kłusek

GEOGRAFIA
Monika Kaczmarczyk

CHEMIA
Magdalena Lasek

INFORMATYKA
Beata Gunia

PLASTYKA
Katarzyna Dyga-Szymonowicz

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Marek Mandrak

RELIGIA
Mateusz Pietrzak

PEDAGOG
Jolanta Zaręba