Oferta edukacyjna
Dwujęzyczne Gimnazjum im. Władysława Kopalińskiego proponuje atrakcyjny i ciekawy program nauczania, opracowany z myślą o przyszłości swoich absolwentów.

Oferujemy:
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną, anglojęzyczną kadrę nauczycielską,
 • naukę matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii oraz informatyki w języku polskim i angielskim [więcej],
 • rozszerzony program zajęć z języka angielskiego - 7 godzin tygodniowo,
 • w trzyletnim cyklu kształcenia przygotowanie uczniów do międzynarodowego egzaminu Cambridge English - First Certificate [więcej],
 • wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami na egzaminie gimnazjalnym [więcej] oraz wyniakami na konkursach o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim [więcej]
 • wymiany międzynarodowe [więcej],
 • model wychowawczy oparty na uniwersalnych wartościach,
 • naukę w klasach kilkunastoosobowych,
 • języki obce (do wyboru przez ucznia): niemiecki, hiszpański, włoski, francuski lub rosyjski,
 • stypendia dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 • nieodpłatną edukację dla laureatów międzyszkolnego konkursu z języka angielskiego Linguist [więcej].
 • zaangażowanie nauczycieli i przyjazną atmosferę, która sprzyja osiąganiu bardzo dobrych wyników w nauce.

Uczniowie mają do dyspozycji:
 • sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • mobilny sprzęt komputerowy,
 • salę gimnastyczną. 

Ponadto proponujemy:
 • letnie i zimowe obozy sportowe (m.in. żeglarski, narciarski),
 • w ramach wychowania fizycznego - zajęcia na basenie i lodowisku,
 • szkolny wolontariat [więcej].