Uczniowie
Niczego wielkiego nie osiągnie się bez wielkich ludzi. A ludzie stają się wielcy, kiedy zdecydują się takimi stać.” (Gaulle)

Z połączenia pasji, talentu i ciężkiej pracy uczniów i nauczycieli rodzą się kolejne sukcesy potwierdzające nie tylko wysoki poziom nauczania, jaki oferują nasze Szkoły, ale i atmosferę otwartości, kreatywności, wsparcia i inspiracji, w której możliwe jest podejmowanie nowych, często bardzo trudnych wyzwań. Poniżej prezentujemy zaledwie część osiągnięć, wyróżnień, zdobytych tytułów i certyfikatów naszych uczniów.

Z oczywistych względów skupiamy się na wydarzeniach cyklicznych, w których odnoszenie sukcesów staje się już swego rodzaju tradycją, a zwycięzców liczy się w dziesiątkach. Nie oznacza to jednak, iż nie doceniamy jednorazowych wyróżnień w różnych dyscyplinach. O wszystkich z dumą piszemy na bieżąco w Aktualnościach, chyląc czoła przed ich zdobywcami.

Wszystkie wysiłki społeczności Kopalińskiego oraz ich efekty znajdują odzwierciedlenie w corocznych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Nasza placówka od lat zajmuje wysoką pozycję, lokując się w gronie najlepszych gimnazjów w Bielsku Białej i w województwie [więcej].


Ważniejsze osiągnięcia ostatnich lat:

Wojewódzkie Konkursy Kuratoryjne

Tytuły finalistów czy laureatów różnorodnych konkursów i olimpiad to nie tylko prestiż i powód do dumy, ale i cenne karty przetargowe w rekrutacji do najlepszych szkół średnich w kraju i za granicą. Nasi uczniowie zdobyli już te wyróżnienia między innymi w konkursach z języka polskiego i angielskiego, matematyki, historii czy geografii.

Egzaminy Cambridge English

O randze tych międzynarodowych certyfikatów znajomości języka angielskiego nie trzeba nikogo przekonywać. Dzięki nim absolwenci Kopalińskiego bez problemu dostają się na uczelnie zagraniczne czy zdobywają pracę na całym świecie. W każdej sesji kilkanaście osób zdobywa certyfikaty FCE oraz CAE, potwierdzając w ten sposób opanowanie języka Szekspira na poziomie B2 lub C1. Intensywne przygotowania w ramach lekcji oraz zajęć dodatkowych sprawiają, że z roku na rok rośnie liczba uzyskanych certyfikatów. Dość wspomnieć, iż np. w roku szkolnym 2016/17 uczennica naszego Gimnazjum już w pierwszej klasie zdała egzamin FCE, a jej kolega - CAE w klasie trzeciej.

Sejm Dzieci i Młodzieży

Już kilka naszych drużyn postanowiło zawalczyć o mandat poselski Sejmu młodych i każda osiągnęła sukces. Aby móc zasiąść w ławach przy Wiejskiej, kandydaci muszą przygotować duży projekt związany z tematyką danej sesji, a następnie stanąć w szranki z wieloma konkurencyjnymi drużynami z całego kraju. Młodzi posłowie za każdym razem wracają bardzo zadowoleni z odbytych obrad. Cieszy ich zdobyte doświadczenie, możliwość spotkania, a nawet rozmowy z osobami znanymi z telewizji czy też „zabawa w polityka” ukazująca blaski i cienie tego zawodu.

Konkurs Języka Angielskiego FOX, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR

Główne nagrody i wyróżnienia w obu tych konkursach co roku stają się udziałem uczniów Kopalińskiego. Są one ukoronowaniem przygotowań i pasji, która popycha wielu chętnych do tych wyjątkowych zmagań.

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Niemal każdego roku reprezentant naszej Szkoły odbiera to wyróżnienie, które ma nie tylko wymiar honorowy. Wiąże się ono bowiem z gratyfikacją finansową dla uczniów, którzy mają na swym koncie wybitne osiągnięcia z różnych dziedzin, np. w sporcie.

Śląskie. Inwestujemy w talenty

Fundowane rokrocznie przez lokalnych włodarzy stypendium ma na celu wspieranie osób szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych lub języków obcych. Zdobycie go wiąże się jednak ze zwiększoną aktywnością na forum szkoły - organizowanie przedsięwzięć popularyzujących wskazane przedmioty oraz z dużym wkładem w rozwój własnych pasji i talentów. Nasi stypendyści skupiają się głównie na językach obcych, matematyce i geografii, a pod okiem nauczycieli-opiekunów dążą do realizacji opisanych w założeniach programu celów.

Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA

W tym konkursie wszystkie wyróżnienia są równorzędne. Młodzi autorzy wysyłają swoje prace - prozę lub poezję o dowolnej tematyce, a jury składające się ze znanych postaci świata kultury wybiera sto najlepszych. Miło nam zawsze, gdy w tym gronie jest ktoś „od nas”, a to powoli staje się regułą.

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny FRASZKA

W tych zmaganiach mamy nie tylko spore grono wyróżnionych. Dwa lata z rzędu nasze uczennice okazały się najlepszymi znawczyniami języka, literatury i kultury w Polsce, zdobywając tytuł laureata i cenne nagrody.

Olimpiady przedmiotowe OLIMPUS

Tytuły laureata nie są w tym popularnym wśród naszych uczniów konkursie rzadkością - przedmioty takie jak języki obce, matematyka czy geografia zawsze wiążą się z pierwszorzędnymi wyróżnieniami.

Zawody strzeleckie

Od kilku lat w naszym Gimnazjum działa drużyna strzelecka i choć jej skład jest dość zmienny - wszak nauka trwa tylko trzy lata - niemal za każdym razem nasi strzelcy wyborowi wracają z zawodów z wysokimi osiągnięciami zarówno w konkurencjach drużynowych jak i indywidualnych.

O wszystkich naszych osiągnięciach informujemy na bieżąco w Aktualnościach na stronie internetowej szkoły.